İletişim

E-5 Karayolu Yanyol Üzeri, FESH İş Merkezi Kat:3/201 34515 Esenyurt – İstanbul

Phone: 0212 422 6334

Fax: 0212 422 6324

Sistem Analizi ve Destek 2017-04-25T09:49:49+00:00

SİSTEM ANALİZİ

Sistem analizi; özellikle üretim yapan işletmelere ait mevcut sistem ve operasyonların incelenmesi, işletmelerdeki problemlerin tespit edilmesi, işletmelerle işbirliği içerisinde alternatif çözüm planlarının geliştirilmesi, en uygun çözüm planının seçilmesi, uygulamaya geçirilmesi, takip edilmesi ile birlikte tüm bu süreçlerin raporlanması hizmetidir.

Bu hizmet ile işletmeler sahip oldukları sistemlere ait resmi, genel ya da detay bazda görebildikleri gibi tespit edilmiş problem ve çözümlerine ilişkin ayrıntılı verilere sahip olmaktadırlar.

İşletmenin kaynak sisteminin objektif değerlendirmesini yaparak analiz eder, kayıt altına alır ve sistemin aktif bir şekilde çalışmasına yönelik yapılabilecek iyileştirmeler için somut öneriler sunar.

Sistem analiz hizmeti şu başlıklar altında özetlenebilir;
• Sistem altyapı yeterlilik analizi
• Sistem veri yedekleme ve güvenilirlik derecesi analizi.
• Sistemin kullanıcı bazında uygulama analizi /Kullanıcı dostu puanlama analizi.

SİSTEM DESTEK

Alanında uzman teknik kadrosuyla, işletmelerin sistemlerinde gerçekleştireceği incelemenin ardından, en uygun bakım hizmetini raporlayarak onaya sunmaktadır. Sunduğu yıllık bakım anlaşması ile işletmelerin sistemlerinin kesintisiz bir desteğe kavuşmasını olanaklı hale getirmektedir. Böylelikle kurumların bilişim teknolojileri maliyetleri kontrol edilebilir hale gelmekte ve sistemlerinde yaşanan bütün sorunlara hızlı ve yerinde müdahale edilmektedir.

Bakım anlaşması çerçevesinde; periyodik olarak sunucu ve istemci bilgisayarlarla, anlaşma kapsamındaki diğer tüm donanımın, genel bakımları yapılmakta, olası arızalara karşı gerekli testler gerçekleşmekte, sistemin daha uzun ömürlü ve sağlıklı çalışması sağlanmaktadır.

Kurumlardaki bilgisayar sistemleri ve kullanılan yazılımların kuruma uyumu hakkında detaylı analiz yaparak bilgisayar sistemlerinin performansının ölçülmesi, donanım ve yazılım uygulama ihtiyaçlarının belirlenmesi ve performansı artırıcı önlemlerin alınması konusunda hızlı ve güvenilir çözümler sunar.